Ons klimaat is aan een sterke veranderingen onderhevig. Ook onze bomen dienen zich hierop aan te passen.

Fruitbomen kunnen in deze zeker wel wat extremen verdragen. Irrigatie (bewatering) zal in de toekomst, dus ook buiten de beginjaren na aanplant, een belangrijke factor zijn. Korte maar regelmatige watergiften kunnen ons spaarzaam doen omspringen met een kostbaar goed als water, doch ook het groen in onze tuinen de kans bieden zich blijvend te ontwikkelen, ook onder deze extremere omstandigheden.

Verder is ons sortiment fruitbomen streekeigen, dus zeker gewend om gedurende de winter alsnog koudere periodes te doorstaan.

ZOmer Fruitboom kwekerij