Fruitbomen kunnen nooit te veel licht hebben. Wat schaduw is echter ook zeker niet erg. Echt donkere plaatsen zijn minder ideaal.

Deze bomen kunnen zeker gedijen in meerdere grondsoorten. Bovendien zijn er ook mogelijkheden om een minder geschikt bodemtype plaatselijk te optimaliseren. Een goede algemene lucht- en waterhuishouding, humusgraad en zuurtegraad zijn wel na te streven, net zoals bij andere boomsoorten.

Fruitbomen kunnen periodiek wel om met iets hogere grondwaterstanden, al is het meer aangewezen om de bomen op nattere percelen eventueel iets hoger te plaatsen. Tracht ook in een goede natuurlijke afwatering van uw terrein te voorzien.

Bodembewerking alsook het aanplanten gebeurt beter niet onder (te) natte omstandigheden. Het is zowel voor de bodem als voor de boom beter om een droger moment af te wachten.