BEMESTEN

Wanneer de bodem in goede omstandigheden is, zijn twee bemestingen per jaar met een kwaliteitsvol samengestelde meststof normaal afdoende. Eenmaal in het voorjaar rond maart en eenmaal in zomer rond juli. Best is te strooien op een vochtige bodem en kort voor een malse regenbui. De hoeveelheid is natuurlijk af te stemmen op het boomvolume. Een iets kleinere boom kan een tweetal volle handen mest best verdragen. Voor grotere bomen mag dat wat meer zijn.

WATER

De eerste jaren na de aanplant heeft de boom nog geen diepe wortels gevormd. Men moet hier dan zeker bijsturen door water bij te geven. Dit kan eenvoudig door een kuiltje rondom de boom(kluit) te graven waarin regelmatig een emmer water gegoten wordt die traag tot de kluit en wortelzone kan doordringen. Een druppeldarm rondom de boom plaatsen is zeker ook niet slecht en kan bijkomend op latere leeftijd – bij steeds vaker voorkomende periodes van droogte – ook zeker dienst doen. Ook hiervoor kan u bij ons terecht voor informatie, alsook de aanschaf van het nodige materiaal en ondersteuning om dit zelf of door ons te laten plaatsen.

SNOEIEN

(Winter)snoeien van fruitbomen is een van de meest rustgevende en bezinnende activiteiten op een zonnige winterdag, al is snoeien bij echt stevig vriesweer minder ideaal. Over de snoei van fruitbomen kan er dagen gesproken worden, al geven we hieronder graag een aantal basisregels mee die de werkzaamheden al een heel eind op weg kunnen helpen.

JONGE BOMEN

Hier spreken we vaak nog van de “vormsnoei”. Deze bomen zijn omwille van hun leeftijd vaak nog zeer groeikrachtig, al heeft dit ook met soort te maken. Snoeien doet groeien is een gezegde. Tracht de aanzet van onze vormsnoei verder te zetten, licht en lucht in de boom te brengen door takken uit te dunnen, maar bloemknoppen maximaal te sparen om de boom vruchten te laten dragen wat de boom ook van nature rustiger zal maken.

Indien de boom na verloop van leeftijd toch te sterk groeit kunnen ondergronds ook, geheel rondom of gedeeltelijk, de wortels op een respectabele aftand afgestoken worden in de periode van de winterrust. Ook dit zal de boom rustiger maken. Hou er rekening mee dat bij toepassing van deze techniek bij droogte ook iets meer water zal moeten gegeven worden.

OUDERE BOMEN

Deze zijn vaak al iets rustiger. We spreken hier eerder van “onderhoudssnoei”. Tracht hier de basisvorm aan te houden door de (water)scheuten weg te nemen, tot aan de basis van de scheut. Indien scheuten afgesloten zijn met een eindknop mag er zeker ook een aantal laten behouden blijven. Licht en lucht in de boom brengen is hier ook een basisregel. Het kleinere vruchthout rondom de gesteltakken mag blijven staan. Hierop staan vaak ook bloemknoppen die de basis zijn om vruchten aan de boom te bekomen.

Indien de boom na verloop van leeftijd toch te sterk groeit kunnen ondergronds ook, geheel rondom of gedeeltelijk, de wortels op een respectabele aftand afgestoken worden in de periode van de winterrust. Ook dit zal de boom rustiger maken. Hou er rekening mee dat bij toepassing van deze techniek bij droogte ook iets meer water zal moeten gegeven worden.

Trek die dikke jas en warme wanten maar aan en geniet ervan

ZOMER

Gedurende de zomer moet gekeken worden naar het aantal vruchten. Zijn het er wat veel, dan gaat de boom die mogelijk niet dik krijgen en wordt er best (heel) wat van uitgedund. Het aantal vruchten is vanzelfsprekend ook weer in verhouding met het boomvolume. Let ook zeker op voor takken die kunnen breken onder het gewicht van de zwaarder wordende vruchten. Zet eventueel een ondersteuning (bv. twee gebonden paaltjes in schaar) onder om breken te voorkomen!

In de zomer of nazomer kunnen er eventueel al wel wat langere scheuten worden weggesnoeid. Dit brengt de boom alvast mooi terug in vorm. Snoei echter niet te veel bladeren zelf weg, want deze heeft de boom nodig als “energiecentrale”.

Ook fruitbomen zijn vatbaar voor ziekten en plagen. Vaak zijn dit schimmels of insecten. De oorzaken kunnen zeer divers zijn, vaak van jaar tot jaar verschillend omwille van sterk wisselende weersomstandigheden, maar zeker ook vaak in de naburige omgeving in tuin(en) te zoeken. Normaal zijn onze bomen hiertegen wel bestand, al kan in sommige gevallen bijsturing noodzakelijk zijn. Wij mogen als kweker geen middelen verkopen en verwijzen u hiervoor graag door naar gespecialiseerde tuincentra waar men u graag wegwijs maakt in de mogelijkheden.